Har “Bryssel” blivit lurade?

eceee har granskat de kalkyler avseende energieffektivisering som gjorts för EU-kommissionen och för alla de institutioner (vanligen kallade “Bryssel”) som skall bedöma den energipolitik som behövs för att vi skall klara klimatproblemen och resurshushÃ¥llningen. Den hemska sanningen tycks vara att de blivit systematiskt missledda! Det framgÃ¥r av en ny rapport, “Evaluating the Future: The crucial role of discount rates in European Commission energy system modelling”

Problemet är att man i kalkylerna använt en alldeles för hög ränta för effektiviseringsåtgärder vilket gör dem jämförelsevis dyrare och leder till att man håller tillbaka rekommendationer om sparande och förordar (accepterar) en högre energianvändning än vad som är ekonomiskt befogat.

“The report reveals that the Commission in its impact assessments applies many times higher discount rates than individual Member States are doing in their own policy evaluation work”

Fenomenet är inte nytt och har under mÃ¥nga Ã¥r diskuterats som “the payback gap” när man sett att energiföretagens utbyggnader baseras pÃ¥ lÃ¥ga kalkylräntor under det att energikundernas sÃ¥ kallat “implicita ränta” varit mÃ¥nga gÃ¥nger högre. Därmed har energisystemet kommit i obalans därför att aktörer pÃ¥ tillförselsidan och användarsidan agerar sÃ¥ olika. Men det är genant att de som gjort kalkylerna pÃ¥ kommissionens uppdrag ännu inte tagit detta till sig!

Skadan är skedd men det gÃ¥r fortfarande att reparera eftersom mÃ¥nga medlemsländer räknar mer rätt än kommissionen när de gör sina egna bedömningar och därför bör kunna vara behjälpliga att komma upp pÃ¥ spÃ¥ret igen. Vilket behövs in det kommande Parismötet. eceee uttrycker det hela diplomatiskt. “Should consider” i citatet nedan betyder väl “get their act together” eller rent av nÃ¥got som innehÃ¥ller f-ordet? wink

“The EU could have proposed a much more ambitious efficiency target if it had used lower discount rates. This reality-check suggests that Member States are ahead of the Commission when it comes to assessing the benefits of energy efficiency investments. In light of this, the EU should consider increasing its efficiency target”

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv