Har Du sett Malmö har Du sett världen!

Treehugger meddelar i sin senaste bulletin att Canadas största solcellsanläggning just är klar. En takanläggning på 165 kW.

Född i Malmö kan jag bara säga: “Å va’ e’ de’ me’ de’ då?”. “Di har en minst li’a stor, å li’a ny po Sege Park!”. Invigd igår måndag.

So va’ ska’ man ti’ Canada forr? Har Du sitt Malmö har Du sitt varlden!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv