Har Du slutat röka?

Hur gjorde Du? satte Du upp ett mål att sluta eller att minska intensiteten (antalet cigaretter per dag) succesivt? Om Du hör till dem av oss som vid något tillfälle slutat röka så har Du troligen provat båda sätten och vet vilket som fungerar och vilket som inte gör det. Ett absolut mål ger resultat och alla andra metoder ger bara dåligt samvete och ruelse.

President Kennedy satte en gång upp målet att placera en man på månen inom tio år och inte att öka intensiteten av mänsklig närvaro på främmande himlakroppar i en takt som anpassades till de ekonomiska förutsättningarna. Absoluta mål gör det lätt att fokusera och kommunicera vad som skall göras.

Energimyndigheten argumenterar i en ny utredning för den märkliga modellen att omformulera EUs energisparmål till ett intensitetsmål bl.a. genom att hävda att man på detta sätt tar hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. I andra sammanhang har man från svensk sida också hävdat att effektivisering kan hota den ekonomin.

Myndigheten föreslår ett antal indikatorer, många av dem av intensitetstyp, som skall kunna användas för att följa energiutvecklingen. Det är bra, men räcker inte! Intensitetsmåtten har ofta karaktären att de är ständigt sjunkande och visar förbättring, se bild nedan hämtad ur Energieffektivisering på riktigt. För att få en komplett bild måste man även skaffa kunskap om Aktivitet och Struktur i ekonomi. Denna metod har IEA använt länge och för Sverige finns både intensitetssiffror och andra i Lee Schippers arbeten som daterar sig flera decennier tillbaka.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv