Har Lomborg blivit omvänd?

Klimatskeptikern Björn Lomborg har minsann alltid trott att människan påverkar klimatet framhålls i en artikel i DN. Man citerar honom så här:

På den ena sidan har vi folk som säger att den globala uppvärmningen inte existerar, vilket helt uppenbart är fel. Och på den andra sidan dem som säger att detta innebär jordens undergång inom tio år, vilket också är uppenbart fel, säger Bjørn Lomborg uppgivet till DN.se

Citatet belyser i sin korthet hela problemet med Björn Lomborg. Vem i fridens namn har sagt att jorden skall gå under inom tio år? Det som Lomborg belagts med är just att han strör dåligt belagd och irrelevant information omkring sig. Och baserat på den uppmanas man att inte ta klimathotet på allvar. Det fanns värre saker att oroa sig för hävdade han. En attityd som legitimerar passivitet och framkallar tveksamhet, inte minst i pressen. Enligt DN-artikeln anser Lomborg att man “måste göra grön energi billigare än olja”. Visst - det är en process som starkt understöds av marknadens lärande men som hålls tillbaka om någon med inflytande och karisma bromsar upp den. Typ - Lomborg.

Nu har han emellertid givit ut en ny bok där det sägs hävdas att det viktigaste inte är att minska utsläppen av växthusgaser! Det finns smartare sätt sägs det. När man tittar lite på innehållsförteckningen så tar man redan i första kapitlet upp “geoengineering”, dvs olika sätt att när skadan är skedd försöka minska dess verkningar. Inte så jättesmart kanske?

Sedan har han låtit göra en film också , så frågan om vad han tycker eller har tyckt är kanske inte så viktig. Det viktigaste är att man syns. Och för oss att andra att se upp!

 

Kommentarer:

Å andra sidan - vem har hävdat att det inte förekommer en global uppvärmning?
Frågan gäller väl närmast uppvärmningens orsaker? Och hur onormal denna uppvärmning är?
Just nu har jag inget emot mera värme.

Fråga Lomborg! Enligt hans egen utsago känner han någon.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv