Har politikerna modet?

Varje år gör EU en undersökning av hur befolkningen i medlemsländerna ser på miljöfrågorna. Nära nog två tredjedelar är beredda till “uppoffringar” i den meningen att de sätter miljö/klimat före konkurrenskraft. Intressant också att se att de som inte gör det är en krympande skara. Och inte minst intressant att en stor andel upplever att miljökrav kan driva på utvecklingen snarare än att hämma den. Så det finns folkligt stöd för en mindre och frivillig uppoffring nu för att slippa en stor påtvingad senare.

Det finns skillnader mellan länderna (se bild), men de är inte så rasande stora. Så frågan är om våra ledare har modet att även fatta de beslut som folk är beredda på men som enligt traditionell uppfattning är impopulära.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv