Har vi fått för många och energiska färdplaner?

Det tycker författaren till en artikel i European Energy Review som istället vill framhålla att ekonomin innehåller självverkande korrektionskrafter när det bli ont om olika resurser. Tyvärr tycks han uppfatta alla dessa nya färdplaner som profetiska och inte som de “möjlighetsprojektioner” de är.

Men artikeln är läsvärd som en påminnelse om att energin (inkl. oljan) inte tar slut utan antingen blir oekonomisk att utvinna i den omfattande skala som nu sker och/eller är belastad med oacceptabla nackdelar i t.ex. miljöhänseende. Det senare duckar författaren för på något mystiskt sätt. Det är där färdplanerna behövs som en påminnelse om att ekonomin inte är ett självspelande piano utan ett instrument som behöver en begåvad och insiktsfull traktör.

Författaren är dock inte blind för sådana saker eftersom han bl.a. framhåller att många energislag vi använder, däribland kärnkraft, är tagna i anspråk under vissa stabila politiska förhållanden. Vad händer när dessa skiftar undrar han.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv