Har vi redan gått för långt?

På vägen mot klimatförändringar. Det kommer en strid ström av rapporter som visar på att den bromsträcka vi har kvar är kort och krympande! Och det förefaller inte som om vi och våra ledare klarar av att göra det som behövs. Det finns alltid något särintresse som är starkt nog att stoppa de nödvändiga åtgärderna, frågan om energideklarationerna illustrerar det förhållandet mycket väl. Även om vi inte kapitulerar så kanske vi måste börja på plan B som innebär anpassning? Köp i alla fall inte strandtomt i södra Danmark.

Och detta är inte en fråga där vi bara skall peka finger åt politikerna utan också fundera på vår egen roll.
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv