Har IRENA blivit gisslan?

Den nyligen bortgångne Hermann Scheer hade en id om att man skulle kunna sätta mera fart på marknaden för förnybar energi genom att skapa en global organisation för “deployment”. Den fick namnet IRENA och det blev tidigt diskussioner om var den skulle placeras, vem som skulle leda den osv. och ännu efter några år är aktiviteten inte imponerande trots att den uppenbarligen fick goda förutsättningar till finansiering genom sin placering i Abu Dhabi.

Eller är det på grund av Abu Dhabis engagemang som det blivit problem? Det är en möjlig förklaring som förs fram i Kippreport, en on-line publikation från Dubai. Den hitillsvarande chefen, fransyskan Helene Pelosse, hävdar att hon blivit mobbad så att hon lämnade in sin avskedsansökan.

Det finns ett bättre alternativ som Sverige borde satsa(t) på, nämligen REEEP.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv