Harvey och klimatförändringarna

Frågan som ställs nu är om den pågående orkanen och dess verkningar har något samband med klimatförändringarna. Och det verkar som om så är fallet!

Inte så att orkanen orsakats av förändringarna men att verkningarna blivit svårare. The Guardian och The Atlantic rapporterar både om att nederbördsmängderna blivit större och orkanen inte mattades av på det sätt de brukar göra när de närmar sig land utan istället blev längre och kraftigare.

Frågan om den sittande amerikanska ledningen tar något intryck kan nog också besvaras enkelt
image
Bild från Denver Post

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv