Helheten är större än summan av delarna.

Jo sÃ¥ är det nog. Men tanken att energieffektivisering är att stapla effektiva komponenter pÃ¥ varandra tills vi nÃ¥r “lönsamhetsgränsen” är ingrodd. Den mÃ¥ vara användbar som analysmetod pÃ¥ makronivÃ¥ vilket använts i de mÃ¥nga diagram som visar att stora delar av effektiviseringen har negativa kostnader, men den kan bli riktigt bedräglig när vi kommer ner till enskilda byggnader och anläggningar.

I denna anda har horder av “ekonomer” lärt oss att den tekniska potentialen för effektivisering mÃ¥ste reduceras eftersom allt som är tekniskt möjligt inte är ekonomisk för samhället eller för investeraren.
I en artikel som nyligen publicerats har nÃ¥gra forskare frÃ¥n Linköpings Universitet pÃ¥pekat att den tekniska potentialen är större än summan av delarna när man tar hänsyn till “energy management” - energiledning (se bild nedan)!

Detta är viktigt för analyserna bÃ¥de pÃ¥ objekts- och makronivÃ¥. Vi har nämligen ocksÃ¥ fÃ¥tt erfara att vi skall tillämpa en holistisk syn vilket anses synonymt med helhetssyn. Gärna det men notera först att: “Holism (av grekiska holos, “hel”, “odelad”) är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext”, enligt Wikipedia. Energiledningen är kontexten.

Sedan kan det hända att denna nya nivå måste reduceras till följd av olika villkor som hindrar ett genomförande fullt ut. Men låt oss inte krympa förrän vi växt färdigt.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv