Hinder och drivkrafter för resurshushållning

Det är inte bara energi som slösas i onödan. En studie av tre branscher inom EU och som bara tittat på vatten och avfall visar att det genomsnittliga företaget även om de bara gör en del av åtgärderna kan minska slöseriet motsvarande upp till 8% av omsättningen.

Rapporten har en intressant sammanställning av hinder och drivkrafter (se nedan). Tydligt är att oklarheter avseende samhällsviljan (policies) är ett stort problem. Som till exempel i Sverige där miljömålen tas bort och omformuleras.  Miljödepartementets förklaring från 2012 är väl någon sorts inofficiellt rekord i oklarhet:

(Det sistnämnda) målet antogs ursprungligen av riksdagen 2006 och har även redovisats som ett av flera befintliga mål i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik. Att tidigare delmål utgår ska inte tolkas som att målsättningarna för energianvändningen i bebyggelsen ändras i sak.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv