Hit-men sökes för top-kills

BPs version av “Top-kill” förefaller verka i åtminstone ett avseende eftersom styrelseordföranden får gå. Men det behövs fler offer! Inte på det personliga planet men på det konceptuella. Det gäller överflödskonsumtionen av fossila bränslen och som tycks omhuldas av både fattiga och rika.

IEA rapporterar om subventionerna till olje- och koliindustrin vilket främst äger rum i producentländerna men även annorstädes, se bild nedan. Lite märkligt att fattiga länder anser sig ha råd att subventionera överflödskonsumtion?

Men det behövs lite mera top-kill i USA också! Fortfarande syns inga tecken på att den amerikanska allmänheten eller opinionsbildarna ser något samband mellan deras egna fordon och körvanor å ena sidan och utsläppen i Mexikanska Golfen å andra.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv