Hösnuva och växthuseffekt

Mycket av rapporterna kring växthuseffekten handlar om teknikaliteter och fysik. Men dess direkta effekter på människors väl och ve har vi svårare att föreställa oss. Det kan emellertid vara så att ökande problem med hösnuva är en följd! Amerikanska studier har tidigare visat på möjligheten av olika sjukdomar bl.a de som är fästingsrelaterade.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv