Holland(e) räddar Effektiviseringsdirektivet!?

La France favorable à un accord en première lecture ambitieux sur la directive efficacité énergétique.

Detta Franska uttalande, säger vissa bedömare, leder till att vi får ett direktiv som inte är helt urvattnat utan tvärtom har en hel del skarpa åtgärder såsom ökad renoveringstakt av byggnadsbeståndet och “vita certifikat” som innebär att energiföretagen aktiveras för att effektivisera.

Konsekvenserna blir att med en investering på 24 miljarder Euro per år kommer Europa att tjäna 44 miljarder per år och skapa 400 000 nya jobb. Det gamla ordstävet som säger att “när det regnar manna från himlen så har den fattige ingen sked” borde nog ändras till “när det regnar manna från himlen så blir den snåle ännu snålare”. Och det verkar som om finansminstrarna är de snålaste av dem alla.

Till motståndarna hör nämligen, säger bedömarna, finansministrarna i alla länder och vissa har varit mera envetna än andra. Till dem hör Tyskland vilket är ägnat att förvåna eftersom man rimligen i högre grad än andra länder behöver effektivisera för att klara av sitt beslut att skippa kärnkraften.

Sedan är kanske inte den nye franske presidenten, Hollande, så mycket inblandad i just den här frågan men visst har hans plats på scenen ändrat mångas sätt att se på hur ekonomin bäst utvecklas. Med snålhet eller med insatser.

Just nu ser det ut som om ett antal länder genom att rösta nej eller avstå kan blockera hela ärendet. Dessa länder är enligt uppgift Storbritannien, Tyskland, Spanien, Slovakien och Portugal. Det spekuleras emellertid om att De båda första kommer att ändra sig i sista minuten och då går det vägen. Dock inte hela vägen till 20% utan bara till 3/4 alltså 15%.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv