Hoppa över ett steg (leapfrogging)

Det finns en rad projekt vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för befolkningen i Afrika. Många av dem avser elektrifiering och belysning. Några av de intressantaste nyttjar den mest moderna teknik som finns nämligen lågenergilampor (vita lysdioder-WLED) kombinerade med solceller för laddning. Men det finns variationer på temat. Att gå från fotogen till WLED och solceller innebär att man hoppar över minst ett tekniksteg, s.k. leapfrogging. Det innebär också att man hjälper till att utveckla både solceller och lysdioder, de senare har nämligen en stor variation i kvalitet. Och en sådan utveckling gagnar inte bara Afrika utan även våra industrialiserade samhällen!

Ett av projekten, Lumina, har gjort en intressant marknadsstudie av hur användare och kunder vill ha sin nya belysning. Till de intressanta rönen hör att man är beredd att köpa lite dyrare produkter och att man inte är så intresserad av att få dem subventionerade även om den egna ekonomin är (lindrigt sagt) ansträngd. Det finns flera skäl till dessa båda attityder, förklarade i studien, men kort uttryckt kan man säga att kvalitet och design har ett värde. Och möjligen att den ensidiga fokuseringen på (låga) kostnader inte räcker för att förklara varför saker händer eller inte händer.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv