Hur energiföretag kan mobiliseras för miljonprogrammet.

I USA har man samma problem som här med att marknadens utbud för vanliga fastighetsåtgärder är otillräckligt. Men man har mycket mera öppenhet för att engagera olika aktörer för att lösa problemen. Energiföretagen t.ex.

Man noterar i detta arbete naturligt nog att effektivisering kan vara billigare än förnybar energi (se bild nedan).

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv