Hur farligt är ILUC?

Biobränslen för fordonsdrift kan leda till “Indirect Land Use Change”, ILUC, dvs att odlingsbar mark omdisponeras på ett sådant sätt att det leder till ökade utsläpp av växthusgaser. EU har försökt täppa till den luckan genom att uttryckligen förbjuda att biobränslen skall komma från avskogad mark, men en ny rapport hävdar att samma skada kan komma från annan markanvändning.

Den landyta som bedöms krävas för extra bränsleproduktion bedöms motsvara två gånger Belgiens yta och de länder som är mest krävande är naturligtvis mest de folkrika staterna på kontinenten. Men det hela illustrerar tydligt att hur gärna vi än vill så finns det ingen teknologisk fix som löser våra framtida problem. Effektivare (lägre) bränsleanvändning hjälper dock mer än byte av drivmedel, men vi måste också fixa till oss själva och vår livsstil.

PS: Rapporten är extremt svårläst och författarna skulle göra sig själva en stor tjänst genom att anlita en driven redigerare för att få fram budskapet. Man har gjort en medieversion som hjälper lite men där försvinner i sin tur lite av tankegångarna i analysen.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv