Hur kan Demand Response (laststyrning) plötsligt bli så svårt?

I USA har Demand Response (DR) tillämpats i decennier som ett sätt att få energisystemet att fungera även under ansträngda förhållanden. Orsaken till att det kallas “Demand response” är insikten om att det ibland är billigare att koppla bort belastning som kanske inte är alldeles nödvändig än att starta upp nya dyra kraftanläggningar. Det är billigare (och klokare) att betala kunden för att koppla bort något än att betala fossilbränsle och dess utsläpp. USAs energimyndighet gav ut en skrift som beskrev och rekommenderade principer, “Benefits of DR in Electricity Markets”.

En central del handlade om hur man betalade för den “respons” man fick vid olika angelägenhetsgrad (se bild). Man kunde använda prismekanism eller prestationsbaserad ersättning,

När nu denna metod diskuteras i Europa så måste det tydligen sägas klart och tydligt att kunden skall ha något för att man samverkar för att systemet skall hålla ihop (”...the issue of how consumers are compensated if appliances are switched off needs to be addressed”)!!! Skall det självklara behöva sägas?

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv