Hur länge kan man ha huvudet i sanden?

Som bekant är varken Energimyndigheten, Svensk Energi eller Näringsdepartementet några varmare anhängare av Energinyttoansvaret som det uttrycks genom förslaget att använda vita certifikat. Så därför kommer väl följande samhällsomstörtande uttalande om inte som en chock, så åtminstone som en kalldusch:

European utilities may soon have to earn a growing share of their profits by helping households save energy rather than consume it.

Så formuleras det emellertid av McKinsey i en rapport som heter “Winning the Battle for the Home of the Future”. ”Även Du Brutus”, tänker några?! Vi andra funderar på hur länge svenska energiföretag skall blunda för framtidens möjligheter.

McKinsey skisserar tre scenarier (se nedan) som baseras på hur tre centrala drivkrafter används/utvecklas. En modell som är väldigt lik IEAs modell för hur marknader för ny teknik kan skapas (http://fourfact.com/images/uploads/CreatingMarkets_1.pdf). Teknikkostnaderna spelar stor roll men där har vi hjälp av “lärkurvan”. Regleringsmekanismerna är viktiga och där behövs en mera dedikerad inställning från våra styrande, ungefär som EU-direktivet för effektivisering förutskickar. Kundernas acceptans är den mest kritiska punkten och där romantiserar McKinsey genom att hoppas att kunderna beter sig ekonomiskt rationellt.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv