- Hur många ekonomer behövs det för att byta en glödlampa?

- Ingen eftersom marknaden gör det själv.

Det gamla skämtet kommer osökt i åtanke när man nu enats om en utfasningsplan för glödlampor (se tidplan nedan). Den förefaller fullständigt onödig om man betänker att en vanlig glödlampa som ersätts med en lågenergilampa sparar sin ägare åtminstone 50 kr per år. Så marknaden borde rimligen ha slängt glödlamporna på sophögen för länge sedan.

Men åtgärden med en samlad lagstiftande insats understryker vad Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman sade i en DN-intervju häromdagen:
Den ekonomiska vetenskapen befinner sig vid en brytpunkt, där omsvängningen kan påskyndas av finanskrisen. I stället för att utgå från att människor uppträder rationellt och målinriktat kommer man mer att utgå från det faktiska mänskliga beteendet, som ofta är ett helt annat. Detta är mer realistiskt, men också mycket svårare för forskare att få grepp om”

Och det är inte bara ekonomer som har problem med glödlampor. Det finns ett glödlampsskämt för praktiskt taget alla. Några här nedan.

“How many New Yorkers does it take to change a light bulb? Two - one to call the electrician and one to mix the martinis”
“How many therapists? Only one but the light bulb has to really want to change.”
“How many lead singers does it take to change a light bulb? Just one, they hold the bulb and wait for the world to revolve around them.”
“How many Mexicans are needed to change a light bulb? just Juan.”
“How many software people does it take to screw in a light bulb? None, that’s a hardware problem.”
“How many engineers does it take to change a light bulb? Three. One to hold the ladder, one to hold the light bulb, and the third to interpret the Japanese text.”
———————————————————————————

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv