Hur mycket förlorar Du på att inte effektivera?

Det är inte ovanligt att man argumenterar för att INTE effektivisera därför att återbetalningstiden är för lång. Och inte sällan får man höra att återbetalningen skall ske på kortare tid än två år. Frågan är hur många lönsamma investeringar som fallit för sådant tänkande? Ty det handlar i de flesta fall (inte alla) om självbedrägeri av det slag som i ordspråket heter: “Snålheten bedrar visheten”.

Låt oss titta på ett exempel som hämtats från den utmärkta renoveringshandboken. De har ett fall med tätningar som fordrar en investering på 100 tkr och har en livslängd på 15 år samt en återbetalningstid på drygt 4 år. Om man avstår kommer man att förlora nära 300 tkr under den kommande 15-årsperioden. Om man gör åtgärderna tjänar man c:a 170 tkr under samma tidsperiod, se diagram 1 nedan.

Men vi borde tala mer om hur utebliven effektivisering leder till säkra förluster än att man tjänar på att effektivisera ty vi människor är så funtade att vi avskyr att förlora mer än vi älskar att vinna, se diagram 2 nedan.

image

Diagram 1. Cash Flow (Diskonterat vid 4% ränta och med en årlig realprisökning på energin med 2%).
———————————————————————-

image

Diagram 2: Illustration för Prospect Theory.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv