Hur mycket kostar det att minska den globala uppvärmningen med 4 grader?

INGENTING! Inte en krona, cent eller yen. Det blir tvärtom pengar över OCH det blir nya pengar i den växande sektorn “effektivare energianvändningsteknik”

När världsbankens chef varnade för att den globala uppvärmningen kunde bli fyra grader så vaknade media till för ett kort ögonblick. IEA kunde ha följt upp men lyckades inte dra intresse annat på relativt undanskymda platser och inte av egen kraft.

IEAs höga utsläppsalternativ kallas ibland för “6 degrees” och världens ledare har ju lovat att vi skall stanna vid 2. IEA kan nu visa att det till och med mycket försiktiga bedömningar är LÖNSAMT att stanna vid 3 grader och att det därmed är troligt att vi kan klara tvågradersmålet med ingen eller obetydlig kostnad (se bild nedan). De kan dessutom visa att de lönsamma åtgärderna innebär en välbehövlig injektion i ekonomin i de flesta länderna i världen. Och det är effektivisering av energianvändningen som är motorn i jobb- och industriutvecklingen.

image

Bearbetad bild från IEA WEO 2012 där temperaturuppgifterna från samma källa lagts in. Temperaturuppgifterna är naturligtvis osäkra men är beräknade enligt IPCCs genomsnittsbedömning vilket innebär att de kan överskridas eller underskridas med 50% sannolikhet.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv