I finanskrisens spår

Brittiska industriföreträdare gör ett utspel och efterlyser partiöverskridande överenskommelser för klimatåtgärder. De ser det bl.a. som ett sätt att stimulera ekonomin och kanske är det finanskrisen som fått dem att agera och reagera.

De säger att de naturligtvis vill att det skall vara internationella åtgärder men att de vill se ett Brittiskt ledarskap. Intressant med ordvalet - det som här kallas ledarskap kallar företrädare för Svenskt Näringsliv “Bror Duktig-roll”!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv