I väntan på nästa oljechock

Så kan man ju förbereda sig. McKinsey har skrivit en artikel om detta och projicerar bland annat åtgärder i transportsektorn och den del som handhar varutransporter. Man har en del kul exempel i anslutning till den tabell som visas nedan. Och 100 Dollar per fat är i underkant av deras antaganden men redan där finns som synes en hel del att göra.

Det är inte första gången någon försöker spränga tankevallen för oljeprisets nivå, men frågan är om man är djärv nog. Vi har varit över 100 dollar redan så var ligger nästa gräns för det otroliga? 500?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv