I väntan på..... vadå?

I våras aviserade regeringen en kraftfull satsning på energieffektivisering. Det visade sig vara en misnkning med 60 miljoner! Minst! Fast sedan sade man att det var för tidigt att bedöma. De siffror som redovisats var bara för att markera att bl.a. energirådgivningen skulle kunna andas ut. Vi skulle invänta budgetpropoisitinen i höst för att få den rätta bilden.

I Östergötland har man emellertid inte uppfattat “signalen” som positiv utan bereder sig på kärvare tider och drar ned på energirådgivningen. Och om man lyssnar på vice statsminsistern så talar hon om hårda tag i budgeten och nedskärningar. Den engagerade verksamheten i bl.a. energirådgivningen var ett verk av dåvarande bostadsminsitern Elvy Olsson i Fälldinregeringen. Det är möjligt att den går mot sitt slut under en annan centerminister!?

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv