ICT med plus och minus

Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) kan spara 15% av utsläppen av växthusgaser och energi motsvarande 600 miljarder ? till 2020 enligt en rapport där man också presenterar sin beräkningsmetod. Metoden är intressant därför att den också tar hänsyn till att vissa applikationer kan öka energianvändningen (rebound). Men nettot blir ändå positivt.

Man räknar upp ett antal områden och använder också det lätt hajpade ordet “smart”. Därför tittar man på smarta motorer, smar logistik, smarta byggnader och smarta nät. Samt på “avmaterialisering”, t.ex. med e-fakturor. Är inte det också “smart”?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv