IEA spanar på investeringarna i energisektorn

IEA visar upp hur investeringarna i olika delar av energisektorn förändras och nog kan man spåra en trend - eller flera. El ökar i betydelse och fossilt går tillbaka. Kärnkraft är ingen stor grej (längre). Effektivisering blir viktigare och viktigare men är fortfarande för litet. Skiffergas och -olja ökar enormt men bara i USA - men de verkar ju vara fast bestämda att underminera sitt land och sin ekonomi (avsiktlig vits).

I övrigt se bild nedan och en översikt på IEAs hemsida.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv