IEAs roadmap för vind

Årets version av IEAs s.k roadmap (utvecklingskarta) för vindenergi har förbättrats betydligt jämfört med tidigare. Särskilt genom att man börjat knyta ihop hur olika aktörer kan verka och samverka. Deras scenariebedömning erbjuder dock inte mycket nytt utan baseras på att vindkraften fortsätter att tillväxa snabbt med snabbt sjunkande kostnader som följd. Tyvärr redovisar man inte sina underlagsdata ordentligt, men det verkar som om de justerat ned den s.k lärhastigheten, d.v.s. snabbheten i kostnadsförbättringen.

De räknar med att Kina och Europa fortsatt kommer att vara de stora marknaderna (se bild nedan). Deras bedömning av off-shore verkar dock vara i underkant och utvecklas långsammare än vad man skulle förvänta när man läser vad de i övrigt skriver om just den tekniken.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv