IEAs WEO 2013 till nästan halva priset

Du har förhoppningsvis märkt det som inga media i Sverige (ännu) gjort. IEA hade i sin redogörelse för tillståndet i (energi-)världen, WEO 2012, räknat på och visat att vi kan klara stora delar av klimatmålet genom att berika oss själva! Energieffektivisering minskar utsläppen, gör våra plånböcker mera välmående, minskar osäkerheten för energistörningar, skapar nya jobb och lägger grunden för ny industriutveckling.

Vi att WEO 2013 följer upp materialet från senaste versionen och fördjupar det. Inte minst eftersom de själva ansett sig vara lite försiktiga i bedömningen. Och om Du är (blir) medlem i eceee får Du möjlighet att köpa utgåvan 2013 för nästan halva priset. Samtidigt blir Du med stor sannolikhet först i din bekantskapskrets med insikterna. Och kanske kan skriva insändare eller ringa lokalredaktören och berätta!?

Vill Du se lite mera om WEO 2012 finns det en cirka halvtimmeslång film från en presentation där Laura Cozzi berättar. Och dessutom kan ni se hur Paul Hodson från EU-kommissionen uttrycker sin irritation över att man inte själv gjort detta jobb. wink 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv