IKEA-effekten och skyhöga bonusar.

Beteendeekonomi är fascinerande därför att den sysselsätter sig med hur människor är i verkligheten och inte hur människor teoretiskt borde vara, som i den klassiska (och förhärskande) nationalekonomin. Dan Ariely har skrivit en bok som heter “Predictably Irrational” och som översatts till svenska med titeln ”(O)logiskt : varför smarta människor fattar irrationella beslut”. Den tycks knappast ens ha recenserats i Sverige (!) men rekommenderas varmt.

I sin uppföljare “The upside of irrationality” finns ytterligare spännande exempel. Ett kallas IKEA-effekten och beskriver hur vi känner oss mera nöjda med en produkt som vi har fått kämpa med själv och lyckats få ihop. Men han beskriver också hur skyhöga bonusar motverkar sitt syfte. En av förklaringarna är att den som får sådana blir så fixerad vid dem att han/hon inte förmår koncentrera sig på jobbet.

När man läser ser man hur mycket av det vi anser vi vet om hur ett samhälle fungerar bygger på antaganden eller inutition. Och man inser att människan är mera komplicerad och spännande. Om våra beslutsfattare (i alla kategorier) skulle nå den insikten någon gång?!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv