Indien rycker fram och ifrån

Det talas mycket om Kina men mindre om Indien när det gäller klimatfrågorna och inte minst energiomställningen. Kina har tveklöst gjort mycket och skälet är inte minst ledningens vilja att överleva politiskt! I Financial Times skriver man:

A sustained improvement in living standards over the last three decades has helped to keep the Communist party in power. That would not have been possible if the energy system had not been adapted to meet growing demand in what is now a consumer society. The “iron rice bowl” now extends beyond employment and food to mobility and increasingly to the demand for a cleaner environment. As ever, energy and power are inseparable.

I Indien kanske bevekelsegrunderna för ledningen är av samma natur men handlingsprogrammet inte minst när det gäller effektiviseringsåtgärderna är mera transparent. Man har bland annat varit tydlig med att koppla samman tillförselåtgärder och effektvisering:

On one hand, in the generation side, the Government is promoting greater use of renewable in the energy mix mainly through solar and wind and at the same time shifting towards supercritical technologies for coal based power plants. On the other side, efforts are being made to efficiently use the energy in the demand side through various innovative policy measures

Och det tycks fungera som avsett. Climate tracker visar att man kan se att Indien hamnar på lägre utsläppsnivåer än man tidigare deklarerat (och fått klartecken för) i Parisavtalet, se bild nedan.

Ett skäl till Indiens framgångsmöjligheter är förekomsten av bland annat teknikupphandlingar som genomförs av EESL, världens största energitjänsteföretag, och som presenterats i ett DSM University webinarium “Innovative Business Models for Scaling up Energy Efficiency

Ett annat är programmet för att få ALL industri att sänka sina utsläpp kallat PAT “Perform, Achieve, and Trade (PAT) – A Programme to Promote Industrial Energy Efficiency

image
Indien enligt Climate tracker
——————-
image
Kina enligt Climate tracker

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv