Indiens koldioxidustläpp

Kommer att öka 3,5 gånger under den närmaste 20 årsperioden. Skälet är i stor utsträckning att Indierna vill ha sin del av världens välstånd och inte bara försörja oss andra med billiga produkter. Detta kommer att framgå av en rapport som är under utarbetande i Världsbanken.

Indien ligger idag på 133 plats i världsrankingen med utsläpp på 1,2 ton per capita och år vilket är klart under världsgenomnittet 4,4 eller Sveriges c.a 6 ton. Problemet är bara att världsgenomsnittet skall ned till c:a 1!!

Nu finns det till all lycka en åtgärd som kan reducera ökningen i Indien till 2,7 gånger, nämligen effektvare energianvändning! Allt enligt världsbanken.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv