Inga köpare till ineffektiva bostäder.

En bank i Storbritannien har undersökt köparnas inställning när de söker efter nytt hus och funnit att de har börjat att aktivt välja bort sådana som inte är energieffektiva. Sedan finns också “gröna lån” som nischprodukt från vissa kreditinstitut under förutsättning att husen vid besiktning uppnått standard som energieffektiva! Något för svenska banker nu när byggnadsdirektivet snart (äntligen) är här. Kanske skulle en del kritiker då kunna tänka om.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv