Ingen avmattning i satsningarna på klimatteknik trots krisen.

Deutsche Bank bedömer att drivkrafterna till förändring håller i sig men att det är huvudsakligen genom regeringarnas detaljregleringar och stimulansåtgärder som man håller trycket uppe. Ett ramverk med mera marknadsstyrning håller emellertid på att formas. De dominerande investeringarna sker på:
* Sol och Vind
* Avancerad belysning
* Energieffektiva byggnader
* Smarta nät - en revolution
* Elbilar

Deras rapport tar också med Kina och visar påtagligt stora satsningar både där och i USA på ett sätt som snabbt knuffar tillbaka Europa som centrum för satsningarna.

De har också noterat effektiviseringens roll ifråga om energisäkerhet på ett intressant sätt och dessutom som “the green sweet spot in the centre”, se bild.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv