När smartheten bedrar visheten

Så går smarthetens friska tanke i eftertankens insikt över! Så skulle man kunna travestera Shakespeare när man tar del av den undersökning som gjorts av hur mycket energi smarta lampor använder när de antas vara avstängda (se bild nedan).

Det är IEA-samarbetet 4S som testat och gjort en rapport där de sammanfattar vad man måste ta ställning till:

If policy makers were to adopt a ‘wait and see’ strategy before establishing policies to encourage lower standby power consumption, it could result in higher energy consumption overall due to the market developing without consideration for lowering the energy consumption and the long lifetime for the products.

Alltså ytterligare ett argument för att de processer som finns i EUs Ecodesignprogram måste både behållas och utvecklas.

 

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv