Intermittenta resurser

Den ökande förekomsten av sol och vind i energisystemen ställer nya krav på hur driften skall organiseras och den utrustning som behövs för att slippa avbrott. IEA har en ny studie där man bl.a. undersökt det nordiska systemet och finner att det har hög flexibilitet d.v.s. relativt lätt kan klara fluktuationer från intermittenta resurser.

Och ännu bättre blir det när man börjar nyttja “Demand Response fullt ut (se bild nedan). EU har också en liten bra sida där det också finns en liten verktygslåda (toolkit) för den som vill göra egna överslagsbedömningar eller kolla statistik när det gäller solenergi.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv