Investeringarna i förnybar energi sjunker

En del av förklaringen är att förnybar energi blir billigare men ändå är volymen på tillbakagång tydlig rapporterar The Guardian. Värst är det i Europa där volymen sjunkit med över 40% på ett år.

Den globala nivå ligger nu på 250 miljarder dollar per år men måste enligt FN upp till 1000 miljarder det vill säga fyrfaldigas för att undvika klimatkatastrofen. De lanserar en investeringsstrategi i tre steg: (!) Inse och förstå riskerna, (2) Ta del av de begynnande vinsterna och (3) stöd åtgärder som leder till ett lågutsläppssamhälle. Och ett mera detaljerat program (10 steg) finns hos CERES.

Mot den bakgrunden förefaller den svenska regeringens tvekan att stödja ett komplettera EUs mål för utsläpp med mål för också effektivisering och för förnybar energi som ....(SÄTT SJÄLV IN LÄMPLIGT ORD HÄR.) En fråga som belystes i en interpellationsdebatt i tisdags kväll. Energiministern försvarade sig tappert men som hennes motdebattörer antydde var det kanske inte hennes egen röst man hörde!?

Det finns ju rådgivare med direktlinje till andra departement och som är fast i ett trångt ekonomistiskt synsätt på klimatfrågan. Ett synsätt som väl närmast motbevisas av just dessa fallande investeringsnivåer.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv