IPCC-rapporten är inget Valium!

IPCCs rapport är lugnande men får inte leda till avslappning. Miljöministern tycks i sin kommentar andas ut en aning (det kostar inte så mycket, tekniken och metoderna finns), men säger också att rapporten “motiverar till handling”. Frågan är emellertid om hans kollega energiministern delar den uppfattningen när hon minskar anslagen till effektivare energianvändning och slaktar teknikupphandlingen(inga anslag till marknadsintroduktion efter 2007, se sid 3)?!

Och det är just sådana kombinationer av marknadsåtgärder för existerande och ny teknik, s.k. marknadstransformation, som IPCC avser i sin formulering om “portfolio of technologies” (punkt 19 sidan 24)! Miljövårdsberedningen har också tagit upp dessa frågor men talar tydligen fortfarande för döva öron.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv