Isolationism ger utveckling?

Byggnadsisolering kan vara nästa stora utvecklingsområde. Svenska Aerogel har fått pris som lovande företag för produktion av ett material som bl.a. kan användas till byggnadsisolering och som har 2-3 gånger högre isoleringskapacitet jämfört med dagens marknadsdominant mineralullen.

Som alltid när det gäller nya produkter så är det naturligtvis dyrare, men en intressasnt studie från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, jämför ett antal olika alternativa isoleringsmaterial och finner att flera av dem, inklusive aerogel, mycket väl kan bli konkurrenskraftiga.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv