Det är kostnaden - pappskalle!

Bill Clintons ofta citerade ord om vad som är viktigt i politiken (It is the economy - stupid) kan utvecklas till att när det gäller energiekonomin så är det kostnaderna (inte priset) som är nyckeln till konkurrenskraft. Och det är just vad Germanwatch gör i en studie om EUs roll på klimatområdet.

....it should be noted that energy costs rather than energy prices are the determining factor for competitiveness. Therefore, as long as energy savings through improved energy efficiency outweigh high energy prices, an industry can be more competitive even in light of higher energy prices.

eceee sammanfattar studiens budskap att EUs ekonomi gagnas bäst av att hÃ¥lla sig i fronten när det gäller klimatfrÃ¥gor. Man skall inte släppa ledartröjan därför att: “European climate leadership would boost EU competitiveness” Och eceee borde veta eftersom de var tidigt ute med att pÃ¥visa hur konkurrenskraften stärks av effektivisering.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv