Ja! Och?

Vissa “nyheter” känns bara konstiga. Till exempel att Världsbanken tycker att man skall ett långt tidsperspektiv i sitt handlande. Det vore en nyhet om de tyckte tvärtom.

Kollar man sedan den skrift som de har som underlag för sitt tyck så blir man heller inte mycket gladare. Men det kanske är bättre att de säger självklarheter än att de fronderar?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv