Jätten rör sig

Kina är naturligtvis intressant på många sätt och man kan lättast följa dem via Worldwatch’s “China watch”. Ett axplock av deras senaste rapporter om uthållig energi avser vindkraft, Olympiaden och CDM-tillämpningar.

Och Kina sätter snart lika stora ekologiska fotspår som Europa, men på ett av sidoevenemangen vid UN CSD nyligen framgick att man hade snarare Japan än den övriga världen som riktmärke för vad man vill åstadkomma.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv