John Wayne i energidebatten

Det är inte lätt att bli klok på vad USA’s handelskammare vill i energifrågan. Man har bildat något som man kallar “Institutet för det tjugoförsta århundradet” och vars websida har alla de politiskt korrekta budskapen. Men börjar man sedan titta i den rapport som tydligen skrevs färdig strax efter presidentvalet blir budskapet luddigare. Man skall öka allt! Effektivisering, förnybar energi, “Clean coal”, kärnkraft, oljeutvinning utanför USA:s kuster, osv osv. Samtidigt skall allt vara miljöanpassat.

Kanske är det just detta som är den här typen av organisationers dilemma? Man skall vara alla till lags. Det blir som i de gamla John Wayne filmerna - man skjuter på allt som rör sig.

Kommentarer:

Allt utvecklas… med tiden blir det som “alla vet” föråldrad kunskap. Gamla invanda tankespår visar sig vid granskning inte fungera i de nya sammanhangen. Gårdagens sanning blir dagens lögn.

Kort exempel: vi hade klimat/miljö-kris på 70-talet också. Skillnaden var att då hette det att surt regn dödade skogar, och att vi var på väg mot en ny istid.

Oj då! Istid?1 Men… Jorden håller ju på att koka! Vad hände?

Teknik, utveckling, ny kunskap…

För att förhindra att vi fortsätter gå i gamla tankespår på ren slentrian så måste vi hela tiden fråga oss själva: “Vad vill vi egentligen uppnå? Varför vill vi uppnå det?”. Och framför allt måste vi skilja på målet och medlen.

Exempel två... (extremt tillrättalagd konversation, helt påhittad av mig)

“Målet är 100% förnybar energi!”

“Uhm… är det? Varför då?”

“För att få bättre miljö”

“Menar du inte då att målet är bättre miljö och medlet är förnybar energi?”

“Eh jo, kanske det.”

“Ok, vad sägs om att ta med kärnkraft i mixen då?”

“Nej, för den är inte förnybar?”

“Och? Förnybart var ju inte målet… målet var bättre miljö... förnybart var medlet…”


Igen får jag påpeka att detta är en helt påhittad konversation, jag har aldrig haft den med något utan baserar sig på min personliga uppfattning hur debatten om förnybart vs kärnkraft förs, så ta den inte för något annat än detta.

Exemplet avser att visa att man hela tiden måste vara självkritisk. Man får inte glömma vad syftet med att propagera för en viss åtgärd är.

Så därav att man kan känna sig förvirrad i dessa tider. Gamla sanningar utmananas och man tar upp tidigare förkastade lösningar och tittar på dem igen, beväpnad med ny kunskap och ny teknik.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv