Julsaga eller reell möjlighet

The Economist har en artikel om utvecklingen mot en enhetlig Europeisk energimarknad som andas lite av Julsaga, se bild 1 nedan. Det är ingen hejd på allt gott som en sådan kan föra med sig. Utom möjligen lägre priser där variationerna över kontinenten (enligt EUs statistik) är betydande, se bild 2 nedan.

Men The Economist pekar också på vad ett enhetligt Europa skulle kunna innebära för att se till att Rysslands dominans över delar av gasmarknaden inte blir plågsam, och det verkar både möjligt och intressant.

image
Bild 1: Illustration ur The Economist
——————————————————————————————-
image
Bild 2: Elpriser för industrin i Europa

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv