Kärnkraftens kostnader

Är det dessa som hindrar det förutskickade skiftet av premiärminister i Storbritannien? Den tillträdande, Gordon Brown, tycks ha en annan åsikt än Tony Blair. Det är Brown som är finansminister och rimligen är den mera trovärdige.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv