Kärnkraftens problem inte bara svenska och inte bara teknik.

DN rapporterar om den sjunkande tillgängligheten i svenska kärnkraftanläggningar och att de säkerhetsrelaterade stoppen ökar. Också i senaste numret av Energimagasinet funderar man över dem och om de inte i första hand är relaterade till organisatoriska och attitydmässiga problem. Bland annat pekar man på tidspressen vid revisionsarbetena vilket kan leda till slarv.

Denna förklaring har också stöd i franska erfarenheter vilket rapporteras i NY Times. Tidspressen är så hård att olika firmors arbetare springer i vägen för varandra.

Men för de verkliga kärnkraftsentusiasterna finns inget som oroar. I DI intervjuas Jernkontorets VD
- Så du tror att kärnkraften är säker?
- Säker teknik? Ja, det tror jag. Det är nog saker som har granskats så mycket.

Måhända, men det finns mycket som granskats och för den skull inte är mindre oroande.

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv