Kan EU-parlamentet lyfta direktivet?

Den 28 februari tas det föreslagna nya effektiviseringsdirektivet upp i EU-parlamentets utskott för industri, forskning och energi när rapportören, Claude Turmes, granskning och förslag behandlas.

Det är många detaljer att hålla reda på och därför har The Coalition for Energy Savings gjort en underskottsmätare (gapometer) som visar hur stor avvikelsen är från det eftersträvade 20%-målet. Bild 1 nedan visar att kommissionens liggande förslag fortfarande bara täcker hälften av bristen från dagens tendens upp till målet. Bild 2 visar att rapportörens förslag nästan fyller i bristen.

Den sorgliga sanningen är att det förslag som medlemsländerna nu lagt på förhandlingsbordet för ordförandelandet Danmark att hantera inte ens klarar hälften av underskottet. Så EU-parlamentet skulle i det här läget kunna sända en stark signal till förhandlarna.

Danmark har under hand antytt att om förslaget inte blir tillräckligt bra så kan man hellre släppa det helt än att bara transportera fram en dålig lösning. Som en observatör sagt är det nu eller aldrig som gäller. För det är svårt att tro att nästa ordförandeland (Cypern) skulle ha kraft och vilja att få skutan att vända.

 

 

 

image

Bild 1: Kommissionens underskott
————————-
image
Bild 2: Underskott med rapportörens ändringar
OBS Gapometern är interaktiv och man kan själv se hur olika medel kan fylla upp hela underskottet.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv