Kan man backa bandet?

I samband med det pågående klimatmötet har en grupp studerat hur det går och vad man kan göra åt koldioxidkoncentrationen. Uppenbart är att det viktigaste vi kan göra nu är att verkligen ta itu med utsläppen och ta i anspråk de tekniska lösningar vi redan har. Sluta snacka och bara gör det!

Men det finns möjligheter att gå längre, att faktiskt backa bandet och minska koldioxidkoncentrationen (se bild 1)! Det är ett lång perspektiv men det är möjligt och det handlar inte (enbart) om att gömma koldioxid i mark och vatten (se bild 2).

image
Bild 1
——————
image
Bild 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv