Kan man forska sig ur problemen?

I den politiska världen tilldrar sig forskningssatsningar ofta ett (otillbörligt?) stort intresse. I frågor om styrmedel kommer samtalen att kretsa kring budgettitlar, skatter/bidrag å ena sidan och forskningsstöd å andra. Och när det gäller forskning kring energifrågor så handlar det om tillförsel. tillförsel och sedan tilförsel. En ny EU-rapport om hur forskningsmedel utvecklats och fördelats följer mönstret troget.

Man noterar förnöjt och med hänvisning till bilden nedan att det göras stora insatser när det gäller alternativ energi.

Bra! Men:
1. Var finner vi siffrorna för forskning om effektivare energianvändning? Den resursen är ju enligt bl.a. IEA mycket viktigare.
2. Var finns forskning (och annat utvecklingsarbete) kring t.ex. “affärsmodeller” för att få de tekniska lösningarna på plats?

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv