Kan Sverige bli ett internationellt föredöme?

Det är vad sex forskare vid Stockholm Environment Institutet, SEI, föreslår i en artikel i DN. Detta skall ske genom att man etablerar en vetnskaplig kommission till stöd för regeringen, tillsätter en chief scientist med likartad funktion samt tar initiativ till samordning av internationella processer. Eller med ett annat uttryck “tar fastare grepp och fokuserar”. Och visst är “Governence” är viktigt, men finns det någon sannolikhet i att Sverige skall göra det?

Regeringen kommer sannolikt att invända att de redan har en Expertgrupp för Miljöstudier. Dess sammansättning är märklig men speglar nog hur man tänker i dessa frågor i den Svenska regeringen (eller åtminstone hos den del som bestämmer, nämligen Finansdepartementet).

Eller också hänvisar de till myndigheter som i samverkan skall svara för kompetensen. Då kan det ske som när sex myndigheter hänvisar till att det blir för dyrt att uppnå WHOs gränsvärden för radon eller anser gränsen för effektivare energianvändning redan vara nådd!

Det är inte säkert att I Sverige gäller det som den danske professorn Jörgen Nörgaard en gång sade : ?Om det nu inte är kostnadseffektivt att rädda världen så kan det ju ändå vara en bra idé?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv